Твоят час

Твоят час

Анкети за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект “Твоят час”

Екипът за организиране и управление на проекта предоставя електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Read More