Преустановяване на присъствения образователн процес за ученици от V до XII клас.

От 22.10. до 30.10.2020 г. със заповед на министъра на образованието и науката е преустановен присъствения образователн процес за ученици

Прочетете повече