юни 22, 2024

Съобщения

Покана за участие в комисия ЗОП

Съобщения

Покана за участие като председател/член на комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на нова спортна площадка на Второ средно училище „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище“

Прочети още

Skip to content