Дейности

ДейностиХуманитарни

„Просвещение е нужно на всякой народ“ – проект по литература, посветен на 190 г. от рождението на Петко Р. Славейков

Учениците от ХІ клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище организираха разнообразни дейности, свързани с проекта по литература „Просвещение

Read More
ДейностиИновации

Добри педагогически практики от Второ СУ Търговище – на новия сайт на МОН за обхващането и задържането на учениците

МОН създаде интернет страница „Междуинституционален механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна

Read More
Дейности

„Дигитални компетентности и ИКТ“ – двудневен квалификационен курс за педагогическите специалисти от Второ СУ Търговище

На 18 и 19 ноември 2017 г. педагогическите специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участваха в квалификационен курс

Read More