ДейностиХуманитарни

Състезание за функционалната грамотност

На 18.04.2019 г., деветокласници от Второ СУ „Проф. Н. Маринов” Търговище проведоха състезание по български език и литература. В Регионалната библиотека „П. Стъпов“ Търговище те премериха сили, изпълнявайки задачи, свързани с функционалната им грамотност. Състезанието включваше няколко кръга. Въпросите бяха подбрани от библиотечните специалисти по формàта на PISA – Програмата за международно оценяване на учениците на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). А. Куманова – директор на училището, поздрави учениците и учителката им по български език и литература Славка Георгиева за отличното представяне и благодари на домакините от библиотеката за поредната инициатива в партньорството между двете институции. Р. Куцарова – директор на библиотеката, връчи сертификати на деветокласниците.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: