Занимания по интереси

Травматизмът в детската възраст

Участниците в клуб „Аз знам какво да ям“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха интересно и полезно занятие. От Станислава Станчева – медицинска сестра в училището, те научиха как да действат при някои ситуации, свързани с травматизма в детската възраст – при поглъщане на чуждо тяло, при изгаряне, отравяне, нараняване на крайник и др. Силен интерес у децата предизвика практическата работа по двойки. Целта е да се провокира интересът на учениците по темата, да се предотвратяват случаите на инциденти и битов травматизъм, да се осъзнаят възможните опасности и начините те да бъдат избегнати. Ръководител на клуба е М. Хатибова – старши учител в начален етап.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com