май 30, 2024

Ден на ученическото самоуправление

ДейностиУчилище посланик на ЕП

На 9 май 2019 г., в Деня на ученическото самоуправление, във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, ученици от гимназиалния етап заеха различни позиции – Десимира Димитрова от 10 б клас – директор; Мина-Магдалена Димитрова и Ивайло Тодоров от 10 б клас, Денислава Неделчева от 9 в клас – заместник-директори по учебната дейност; Наталия Серафимова от 10 а клас – заместник-директор по административно-стопанската дейност; Джемиле Ахмедова от 11 а клас – педагогически съветник; Венета Савова от 10 а клас – завеждащ административна служба; Антония Иванова от 10 а клас – технически секретар. Йордан Йорданов от 9 б клас и Тони Тодорова от 9 г клас бяха учители по история и цивилизация. Голяма част от тях са включени в програмата, по която Второ СУ работи през настоящата учебна година – „Училище посланик на Европейския парламент“.

Младите хора имаха възможността да организират учебния процес в училище и да бъдат част от управлението му, да опознаят работата на ръководството и на учителите. Със своите съученици те направиха анкета на тема „Какво бихте променили в училище, ако сте директор?“ В края на работния си ден обобщиха предложенията: да се увеличат клубовете по интереси, да се обогати фондът в училищната библиотека, да се ремонтират сервизните помещения, да се повиши отговорността на учениците по отношение хигиената в училищната сграда и опазването на материалната база, да се увеличат зелените площи в двора, началото и краят на учебните часове да се известяват с музика и др.

Анета Куманова – директор на училището, сподели: „Всички участници в Деня на ученическото самоуправление изпълниха своите задължения много отговорно. Техните впечатления и предложения са адекватни и навременни. За пореден път се убедихме, че гимназистите на Второ СУ са инициативни и креативни граждани на Европа.“Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content