април 24, 2024

Грамоти и медали за любителите на словото

ДейностиКонкурси

Елиф Ефраимова от III а кл. и Захари Тодоров от IX в клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, са отличени като участници в Международния детски фестивал „Млади таланти“, София. Те представиха свои творби в раздел „Литературно творчество“, на тема „Моят роден край“. Фестивалът се провежда всяка година, в няколко раздела – танцово, театрално, музикално, изобразително, изкуство, литературно творчество, в различни възрастови групи. Той няма състезателен характер. Учениците получиха грамоти и медали.

Конкурсът е организиран от Националния дворец на децата. Включен е в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content