юни 13, 2024

Клуб „Спортно ориентиране“

Занимания по интереси

Децата от клуба „Спортно ориентиране“, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, взеха активно участие в отбелязване Световния ден на спортното ориентиране – 27.05.2019 г. С голям ентусиазъм те приложиха на практика наученото през годината, за което получиха дипломи. Ръководител на клуба е Олга Златкова – старши учител по ФВС.

Световният ден на спортното ориентиране се отбелязва в цял свят по инициатива на Международната федерация по ориентиране IOF. Целта на този ден е да се покажат красотата и разнообразието на спорта пред хората, и най-вече на младото поколение.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content