април 22, 2024

„От какво искам да опитам в живота си?“ – мотивационна среща

Дейности

На 05.06.2019 г., с учениците от X в клас, с класен ръководител Емилия Иванова, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“, се проведе мотивационна среща на тема „От какво искам да опитам в живота си?“ – за развитие на социални и личностни умения. Обучението е осъществено със съдействието на Общинския съвет по наркотични вещества Търговище и педагогическия съветник Ст. Калайджийски. Обучител беше Росен Рашков, професионален коучинг треньор.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content