април 24, 2024

Второ СУ Търговище се представи блестящо на фестивала „Силата на песента“

ДейностиИзкуства

Ученици от музикалните и хореографските паралелки на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище и техните учители се представиха отлично в Европейския младежки музикален фестивал „Силата на песента“, който се проведе от 2 до 4 юни 2019 г. в СОК „Камчия“ и Варна. Участници от цяла България и от други държави показаха пред многобройна публика музикалното богатство на страните си.

Водено от А. Куманова – директор на училището, цялото музикално войнство от учители и ученици мобилизира сили и желание за изява, за да докаже, че песента обединява, сприятелява и облагородява. За фестивала се готвиха усилено училищният хор с ръководител Ил. Иванова, класът по поп и джаз пеене с ръководител Д. Станкова, класът по народно пеене с ръководители Р. Димитрова и Ст. Иванов, танцовият състав „Мисионис“ с ръководител А. Георгиева и др. Учениците се изявиха при откриването на форума на сцената на Летния театър във Варна и по време на фестивалните дни в СОК „Камчия“. Преподавателите обмениха ценен опит със свои колеги от цялата страна и от чужбина. Децата създадоха приятелства, съчетавайки любовта към изкуството и порива на младостта. За отличното си представяне участниците във фестивала получиха грамоти, медали и предметни награди от организаторите.

Партньори на събитието са Народното събрание, СУ „Св. Климент Охридски“, РУО София-град, СОК „Камчия“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, АМТИИ гр. Пловдив и др. Организатори са Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика /СУПРИМ/ в България към Асоциацията на европейските музикални училища и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография /АУПРИХ/, с подкрепата на Община Варна. В Европейската музикална асоциация членуват над 28 държави, в това число и България.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content