юли 19, 2024

Финална изява на клуб „Аз знам какво да ям“

Занимания по интереси

На 30.05.2019 г. участниците в клуба „Аз знам какво да ям“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха своята финална изява. Пред родителите си те представиха „парад на плодовете и зеленчуците“, избраха Мистър Зеленчук и Мисис Плод. С много стихчета, гатанки, табла за здравословните храни, песни, с моделирани от пластилин плодове и зеленчуци, показаха своите умения, създадени през годината. Чрез презентация ръководителят на клуба М. Хатибова обобщи работата на децата. Всички ученици получиха за награда готварска книжка. Родителите изразиха желание децата да продължат заниманията си по интереси и през следващата учебна година.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content