април 24, 2024

Годишна изложба на VI а клас

ДейностиИзкуства

На 07.06.2019 г. шестокласниците от профил „Изкуства“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, експонираха своята годишна изложба. Те презентираха създадените през годината рисунки – на разнообразна тематика, в различни жанрове и техники. Диана Ангелова – старши учител по изобразително изкуство, изрази удовлетворението си от постиженията на учениците в много национални и международни конкурси. Изложбата е разположена в едно от фоайетата на училището.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content