май 19, 2024

Седмокласниците посетиха Панорамата на професионалното образование

Дейности

Седмокласниците на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище посетиха Панорамата на професионалното образование, която се проведе в Търговище за втора година. Те се запознаха със спецификата на обучението в 8 професионални гимназии от Търговище, Попово и Омуртаг и получиха актуална информация за възможностите за реализация по съответните професии. Панорамата беше организирана на 07.05.2019 г. в двора на I ОУ „Хр. Ботев“, от РУО Търговище. Гости бяха Митко Стайков – областен управител на Област Търговище, д-р Д. Димитров – кмет на Търговище, представители на бизнеса и др.


Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content