Занимания по интереси

Заключителна изява на клуб „Щура лаборатория за химици“

Участниците в клуб „Щура лаборатория за химици“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха заключителната си изява на 29.05.2019 г. Тя бе посветена на Дмитрий Менделеев – на 150 години от създаването на Периодичната система. Учениците подготвиха презентации за живота и откритията на великия руски учен, както и проекти – модели на периодичната система. Те обобщиха дейността си през годината, показвайки снимки от заниманията по интереси. Демонстрираха интересни химични експерименти и опити – „Слонска паста“, „Хамелеон“, „Подскачащ натрий“, „Танцуващи въгленчета“ и др. Ръководител на клуба е Зоя Мирчева – старши учител по физика и химия.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com