юни 21, 2024

Забавно програмиране с Micro:bit

Занимания по интереси

На 10.06.2019 г. участниците в клуб „Digital World” и клуб „Smart в компютърния свят“, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, с ръководител Венка Петрова, проведоха своите финални изяви, като участваха в отборни състезания. В различните етапи те решаваха логически задачи и програмираха Micro:bit – малък програмируем компютър, предназначен за обучение и развиване на креативност и аналичино мислене на учениците. Задачите по програмиране са предоставени от Telerik Academy School.

Гости на изявите бяха Йоанна Цанкова, Мария Ангелова и Петя Грудева – старши учители по информатика и информационни технологии, както и ученици от други клубове. Всички участници в извънкласните дейности по интереси получиха сертификати и предметни награди.МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content