юни 21, 2024

Изложба на модели – финална изява на клуб „Креативна дъга“

Занимания по интереси

Участниците в клуб „Креативна дъга“, с ръководител Мариана Неделчева, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, приключиха дейността си. С голямо желание 15 ученици от VI в и VI г клас работиха с математическия софтуер GeoGebra, което им даде възможност да споделят вижданията си при решаването на даден проблем, да развият творческото си мислене, да се забавляват и да общуват в различна среда. Използвайки ИКТ, те разшириха знанията си по математика. Приложиха математическото знание в областта на изкуството, създадоха креативни продукти в техниката String Art. Всеки ученик реализира различни модели, първоначално начертани на компютър с програмата GeoGebra, и след това представени върху картон. Дейностите на клуба приключиха с финална изява – изложба на създадените модели. Шестокласниците се убедиха, че чрез съчетаването на компютър, математика и креативност се получава изкуство.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content