юни 21, 2024

Заповядайте на театър!

Занимания по интереси

Ателие „Театърът – сцена на живота“, с ръководител Здравка Радева – главен учител по български език и литература, ще представи „Приказки за пораснали деца“ на 27.06.2019 г. в актовата зала на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище от 12.30 ч. и от 18 ч. Участват учениците от 10 б клас.

Заповядайте на театър!

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content