юли 19, 2024

Участие в дискусионна кръгла маса

Дейности

Екип от учители в начален и прогимназиален етап, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, участва в дискусионната кръгла маса на тема „Как да постигнем плавен преход от начален към прогимназиален етап?” Форумът се проведе на 27.06.2019 г. в хотел „ТERRA ЕUROPE“. Той беше организиран от Клет България ООД. В срещата участваха преподаватели от начален и прогимназиален етап от Област Търговище. Второ СУ беше представено от група учители, кандидатстващи за участие в Националната програма „Заедно в грижата за ученика”.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content