юни 13, 2024

Благотворителност вместо цветя за първия учебен ден във Второ СУ “Професор Никола Маринов“ гр.Търговище

ДейностиСъобщения

Уважаеми ученици, родители, приятели!


Да помогнем на Беркай Феимов Ахмедов, на 27 години, бивш ученик на Второ СУ „Проф.Никола Маринов“! Той се нуждае от средства за трансплантация на бял дроб в Истанбул, за която са нужни 500 000 лв.

Нека подарим надежда! Нека покажем, че доброто съществува!

Призоваваме всички ученици и родители на 16 септември 2019 г. да дарят предвидените за цветя средства в подкрепа на благородната кауза.

Ръководството, учителите и непедагогическият персонал във Второ СУ „Проф.Никола Маринов“ също ще се включат в благотворителната инициатива.

Ще бъде поставена кутия на входа на училището и всеки, който желае, може да направи своето дарение.

Благодарим Ви !


Дарителска сметка: Юробанк България АД
BIC: BPBIBGSF
BAN: BG42 BPBI 7943 1077 3097 02


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content