май 27, 2024

Международен ден на европейските езици в 10 б клас

ДейностиХуманитарни

Учениците от 10 б клас, профил,,Хуманитарни науки“отбелязаха Международния ден на европейските езици с езиков практикум на тема ,,Българският език в европейското езиково семейство“

Презентация по поставения проблем подготвиха Дима Тихомирова и Ева Миланова, отличили се на Национална олимпиада по информационни технологии. Десетокласниците анализираха изнесените факти и изказаха мнения за междукултурния диалог в Европа, за многоезичието и мястото на българския език. Акцентът беше поставен на практическата задача – създаване на медиен текст за училищния сайт. Предложените варианти бяха редактирани и обобщени от Десислава Борисова. Снимковият материал подбра Ивана Иванова. Класен ръководител и преподавател по български език и литература е Славка Георгиева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content