април 24, 2024

Проект за гражданско образование на ученици от 2 СУ „Професор Никола Маринов“

ДейностиНачален етап

Стартира обучение за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г“, съфинансирана от Европейския съюз.

Проектът цели да предостави реална възможност на малките деца да придобият житейски умения за опазване здравето и живота си при опасност от наводнение и последващи кризи ,да спазват правилата на безопасно поведение в училище и у дома.

В обучението ще се включат около 250 ученици от 3-ти и 4-ти клас. Периодът за реализация на проекта са месеците-октомври, ноември, а негов координатор е Пламен Иванов-заместник-директор на училището и Ваня Борисова-директор на БЧК-Търговище, която е областен координатор.

В непринудена и интересна обстановка премина първият етап от петдневното обучение на учениците от 3а и 3б клас, с ръководители Дишка Иванова ,Антоанета Стоянова, Диана Стоянова и Антоанета Йорданова.

Обучението се води от служители и доброволци на БЧК и служители на Главна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ в обучителните зали на „Бизнес център-Бизнес инкубатор-Търговище“

Учебната програма включваше теоретична и практическа подготовка. Теоретично бяха запознати с видовете природни явления и превръщането им в бедствия. Обучителите приготвиха занимателни истории, интересни и интерактивни упражнения. Чрез практически занимания малките възпитаници показаха креативно мислене, като решаваха тестове, рисуваха, моделираха и участваха в забавни игри. Усвоиха основните правила и действия при наводнение.

В края на обучението всички участници останаха приятно изненадани от подаръците и грамотите, които получиха.

През настоящата седмица ще продължи обучението на други паралелки от училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content