април 24, 2024

,,СВЕТЪТ Е МАЛЪК“ – дългосрочен класов проект

Дейности

Учениците от 10 б клас, профил Хуманитарни науки“ имаха интересен гост в часа на класа – Моника Угренова. Срещата се реализира във връзка с класовия проект ,,Светът е малък“, имащ за цел да запознае десетокласниците с позитивни, мотивирани, вдъхновяващи хора…Точно такава е младата актриса – мечтател, пътешественик, доброволец….Човек, който си поставя ясни цели и вярва в доброто. Съвсем скоро тя се върна от Танзания, където работи безвъзмездно в местно училище, организира детска театрална школа, участва в подготовката и провеждането на музикален фестивал. Впечатляващи бяха африканските преживявания, които Моника сподели с класа. Вълнуващи бяха разказите ѝ за ежедневните срещи с бедността, благодарността и обичта… “Това, че можеш да видиш как някой ти е истински благодарен, те кара да искаш да правиш добро отново!”- каза тя. Представата за горещия континент допълниха и множеството видеа, снимки и предмети донесени от Танзания. Моника Угренова отговори на всички въпроси и призова тийнейджърите да работят върху личностното си развитие, да се включват в обменни програми, да следват мечтите си. Актрисата беше вписана символично в списъка на класа и получи подарък, изработен от Ева Миланова. Темата беше продължена в часа по български език и литература. Учениците работиха по творчески задачи – създаване на пътепис по разкази на очевидец или есе по граждански проблем. А в часа по география и икономика беше създадена друга учебна ситуация –десетокласниците и преподавателят им г-жа Емилия Иванова обсъдиха значението на климата за стопанската специализация на държавите.

Настоящият текст подготви Ивайло Тодоров.Снимковия материал подбра Сема Адемова. Класен ръководител и преподавател по български език и литература е Славка Георгиева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content