БДПДейности

За поредна година ученици от Второ СУ “Професор Никола Маринов“ се включиха в националната програма „Детско полицейско управление“

25 петокласници от школото с класен ръководител Цветелина Кирилова гостуваха на служителите на РУ – Търговище.

За пръв път децата влязоха в сградата на управлението ,за да придобият основни умения за опазване на техния живот, да проведат своето занятие по превантивната национална програма “Детско полицейско управление“.

Учениците бяха посрещнати и обучени от старши инспектор Кирил Кирилов, началник на група “Териториална полиция“ в РУ Търговище, и колегите му: инспектор Геньо Богоев и младши инспектор Михаил Маринов, обслужващи района на училището.

В занятието участва и главен инспектор Станислав Станков от отдел “Охранителна полиция“ в ОД МВР-Търговище, областен координатор по реализиране на програмата.

Петокласниците получиха информация за уважението и толерантността към другите, за отстояване на своите права и отговорности, за работа в екип ,лична защита и борба с тормоза и агресията.

Имаха възможността да разгледат помещението за настаняване на деца, нуждаещи се от полицейска закрила, както и други помещения в полицията. Припомниха си и телефона ,на който всеки може да получи желаната помощ. Малчуганите бяха особено впечатлени от полицейската униформа, атрибутите и помощните средства-каски, палки, щитове, бронежилетки и др.

С голям интерес и любопитство изслушаха лекцията на старши разследващ полицай Милена Янева, която накратко ги запозна с работата на служителите, проследяващи обществените престъпления.

Дейностите по програмата се ръководят от Пламен Иванов-заместник-директор на училището, а целта е децата да научат как да реагират в проблемни ситуации на пътя и в училище.

В края на занятието, децата изразиха своите положителни емоции от видяното и чутото. Споделиха, че отново биха се включили в такъв проект, защото той им дава полезна информация.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com