Обучението за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“

Обучението за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г“, приключи и за учениците от 3 в и 3 г клас.

Третокласниците с голям интерес се включиха във всички дейности, игри и демонстрации. Обогатиха се с много знания и умения, които могат да се прилагат в определени житейски ситуации.

Придружаващи групите бяха учителите Виолета Василева, Евдокия Ненова, Цветелина Бонева и Стойне Калайджийски.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

%d bloggers like this: