април 17, 2024

„Евакуация при земетрсение и последващ пожар“ – практическо занятие

Дейности

Практическо занятие за евакуация при пожар се проведе във Второ СУ „Професор Никола Маринов“ днес, със съдействието на служители от регионалните структури на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и РУ на МВР-Търговище.

Занятието бе планирано от училищното ръководство, в изпълнение на Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи. Отговорници за протичането на процеса са: Пламен Иванов-заместник-директор и Даниела Трендафилова -заместник -директор по административно – стопанската дейност в училището. Над 800 ученици имаха възможност, в реална обстановка, да упражнят евакуация при възникнал пожар. Учители, ръководители и служители на училището, организирано и без паника, реагираха на сигналната пожароизвестителна система и изведоха учениците в двора на училището. Последва проверка на класовете и демонстрация на гасене на пожар. Екипът от пожарникари нагледно показаха как се използва автомеханичната стълба, като провериха, дали всички са напуснали задимената сграда. Демонстрираха още няколко случая – изнасяне на пострадал на носилка и оказване на долекарска помощ, възстановяване на пулс, превръзка при рана.

Възпитаниците на училището усъвършенстваха и обогатиха знанията си за реда на действие при природни бедствия ,като пожари, наводнения и земетресения, както и евакуация в условията на извънредни ситуации.

След занятието учебните часове бяха възобновени.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content