април 22, 2024

18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора – във Второ СУ – Търговище

Дейности

На 18.10.2017 г. ученици от гимназиалния етап на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в кампанията на „Асоциация  НАЯ“ по повод на Европейския ден за борба с трафика на хора. В Кибер центъра на училището те се запознаха с информационни материали и гледаха клипове по темата за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Доброволци от Х б и Х в клас, под ръководството на Здравка Радева – главен учител по български език, популяризират идеите на кампанията чрез провеждане на специални часове по модела „Връстници обучават връстници“. През настоящата учебна година те ще участват в първия детски мобилен екип в страната, който ще подкрепя деца, преживели насилие или в риск от насилие.

Кампанията против трафика на хора се провежда за шеста поредна година в Област Търговище, а в страните от Европейския съюз – от 2007 г.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content