април 22, 2024

В навечерието на 1 ноември

ДейностиНачален етап

Много са въпросите, които учениците задават около датата и съдържанието на празника 1 ноември – Ден на народните будители.

Учениците от III в клас избраха един по-различен начин за илюстриране на смисловата страна на датата 1 ноември, като изработиха с помощта на родители и учителите си Лапбук. Гледаха презентации за живота и делото на книжовници, просветители и борци за свобода. Попълваха работни листи, рецитираха стихотворения и биографии. Всички изработени от учениците материали са изложени във фоайето на втория етаж и могат да бъдат разгледани. Така третокласниците отдадоха своята почит към будителите. Учители на класа са Виолета Василева и Цветелина Бонева


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content