май 21, 2024

Гражданско обучение

ДейностиНачален етап

Учениците от IV „а“ клас, с класен ръководител Галя Георгиева, взеха участие в петдневно обучение за действия при наводнения и последващи кризи.

Теоретичните теми в обучението обхващаха въпроси, свързани с природните явления и превръщането им в бедствия. Общи познания за наводненията, ранно предупреждение при аварии и извънредни ситуации. Специално внимание бе обърнато на действията преди, по време и след наводнения.

Практическите теми в обучението включваха интересни и интерактивни упражнения, игри, рисуване, състезания, демонстрации, и симулации на наводнения.

Всички участници получиха книжки, с най-важните правила за поведение при наводнения.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content