април 22, 2024

Четем и рецитираме заедно Вазов

ДейностиНачален етап

В седмицата на четенето ученици от 6 г клас гостуваха на четвъртокласниците от 4 г и 4 д клас, за да покажат сценичните си заложби. Рецитираха стихотворението на Вазов „Отечество любезно, как хубаво си ти! “Младите изпълнители се представиха прекрасно и успяха да задържат вниманието на малката публиката.

Четвъртокласниците, от своя страна, показаха на по – големите направените от тях проекти, представящи живота и богатото творчество на Вазов. Подготвили бяха изключително интересни факти, случки и разкази, посветени на народния поет. Четоха откъси от негови творби. Личеше си старанието, което бяха положили.

Децата лесно помнят това, което не се учи в час – сподели госпожа Дончева, преподавател по български език и литература – затова в Седмицата на четенето се проведе тази инициатива, посветена на 169 – тата годишнина от рождението на Патриарха на българската литература – Иван Вазов, в неформална обстановка.

Всички слушаха с нескрит интерес и вероятно успяха да научат много нова информация, която ще им бъде полезна за часовете по литература в бъдеще.

С мероприятието учениците подобаващо изказаха своята почит към делото на Вазов. В края всички участници си припомниха стихотворението “Аз съм българче“ и заедно със своите учители възкресиха спомена, показаха, че идеалите не са загубени, любовта към родината и българското не е угаснала и това ясно личеше в прекрасното изпълнение на децата.

Проявата бе организирана от класните ръководители, преподаватели по български език и литература, на класовете -Поля Дончева, Янка Йорданова и Наталия Илиева, които напомниха, че когато четем и слушаме Вазови творби трябва да се чувстваме горди потомци на своя народ и деди.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content