май 19, 2024

Годишна среща по образователните програми на Фондация „Америка за България“

Дейности

В периода от 21.11. до 24.11.2019 год. в гр. Пловдив се състоя Годишна среща на „Академия за лидери в образованието“ към Фондация „Америка за България“. В нея участваха над 280 директори и преподаватели от цялата страна, сред които и четирима представители на Второ средно училище “Професор Никола Маринов“ гр. Търговище – г – жа Анета Куманова – директор на училището, Виолета Драганова – главен учител по математика, Поля Дончева – старши учител по български език и литература и Калина Георгиева – старши учител в начален етап.

Основната цел на програмата е да се работи за развитието и модернизирането на образователната система в България чрез запознаването на българските учители с новите педагогически методики и образователни технологии, както и иновативните методи и подходи за измерване на крайните резултати и постижения в образователния процес.

В тридневния си престой участниците се насладиха на богатата обучителна програма и имаха възможност да се включат в различни семинари на тема: “Разиграната класна стая“, “Третият учител“, “Как да измерим промяната“, “Четири управленски рамки“ и други.

Годишната среща бе открита от г-жа Елис Скоуп – директор на програма “Академия за директори“ на Департамента за подготовка на ръководни кадри към педагогическия колеж “Банк Стрийт“ в Ню Йорк, която представи целите и задачите на новата програма и направи кратко пътешествие в Академията.

Стоян Стоянов – ресорсен заместник – кмет на община Пловдив и иновационен лидер в образованието – представи добрите практики в града и сподели, че иновацията и промяната на образователната система е фундаментът на ХХI век.

Участниците се запознаха и с успехите на свои колеги от различни държавни и общински общности.

Специален фокус бе поставен върху споделянето на добрите практики сред професионалната учебна общност, предизвикателствата и възможностите на образователната ни система, с цел подобряване на крайните резултати на учениците и тяхното преживяване в часовете, и в училище.

В тридневната програма директори и учители имаха възможност да се включат и в учебно посещение в Епископската базилика на Филипопол. По време на практическия семинар участниците научиха как да планират посещение извън училище с учебна цел и
влязоха в ролята на ученици – изследователи.

След добре организираните работни семинари участниците имаха възможността да разпуснат с нови запознанства, приятни разговори, забавна викторина и танци.

Настроението се повиши и с шоуто на талантите, на официалната празнична вечеря.

В края на годишната среща всички споделиха приятните емоции, с които се заредиха и екипно обмислиха бъдещите промени, които ще реализират в своите училища.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content