април 24, 2024

Бинарен урок

ДейностиПриродоматематически

На 21.11.2019 г. учениците от 11 а клас проведоха бинарен урок с преподавателите си Емилия Иванова – старши учител по география и икономика, и Десислава Трифонова – учител по история и цивилизации. Тази иновативна дейност имаше за цел да осъществи по – трайни междупредметни връзки на историята и географията. Да засили мотивацията за учене и развитие на творческите умения.

Урокът се осъществи под наслов “Историята разказва за героичните двубои между България и Византия по времето на Самуил, а местата в югозападния район на България говорят…“. Използвани бяха интерактивни методи – обърната класна стая и др. Учениците бяха подготвили интересни материали по темите, документи, художествени разкази и изображения.

Гости на урока бяха госпожа Елеонора Панайотова – заместник – директор и господин Стойне Калайджииски – педагогически съветник на школото.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content