април 13, 2024

Второ средно училище „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище обмени опит с иновативно училище Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф", гр. Разград

ДейностиИновации

Във връзка с изпълнение на НП „Иновации в действие“ на 15.11.2019 г. екип от преподаватели на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище посети Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, гр. Разград – иновативно училище.

Колегите от Разград споделиха, че иновацията им дава възможност за създаване на Професионална учебна общност /ПУО/ от учителите, преподаващи профилиращи учебни предмети със споделена визия. Преминаване от режим на наизустяване и възпроизвеждане в режим, който има активно учене и разбиране.

В рамките на посещението бе демонстрирана екипна работа на учителите, включени в проекта. Споделена бе информация относно напредъка на иновацията и етапите в реализирането на иновативния проект.

В наблюдавания урок по английски език учениците показаха умения за ефективно общуване чрез групова работа, дискусии, решаване на задачи и др.

В края на срещата всички участници се обединиха около идеята, че училищата имат общи интереси, визия за бъдещото развитие и много ентусиазирани и мотивирани учители, които обичат предизвикателствата.

С направената визита бе поставено началото на едно полезно и трайно сътрудничество.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content