април 13, 2024

„Живот на земята“ – най – големият урок

ДейностиНачален етап

На 28.11. учениците от IVа клас се включиха в инициативата на УНИЦЕФ и Министерството на образованието и науката „Най-големият урок в света“, чиято цел е да популяризира глобалните цели за устойчиво развитие и подобряване условията на живот.

Децата показаха творчество,знания и въображение, представяйки темата „Живот на земята“. Чрез мултимедийна презентация, макети и проекти учениците демонстрираха стремежа си за активно участие в опазването на природата, животинските видове и растителния свят на планетата Земя. Класен ръководител на четвъртокласниците е Галя Георгиева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content