май 21, 2024

Първо участие на възпитаници на Второ СУ „Проф. Н. Маринов” в националното състезание „Стъпала на знанието”

Конкурси

29 наши ученици участваха за първи път в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието”, организирано от Сдружение „10 книги”. Състезанието се провежда за девета поредна година. Обхваща учениците от 5 до 12 клас. Състои се от 3 кръга. В първия предварителен кръг всички участници попълват тест върху материала от предходната учебна година. Във втория предварителен кръг учениците пишат съчинения, изучавани в съответния клас. Във финалното състезание „Стъпала на знанието. Български език и литература“ участват всички, които са показали максимален резултат (46-50 т.) в двата предварителни кръга.

За втори предварителен кръг се класираха следните ученици:

Емилияна Апостолова – 48 т.; Трендафила Николаева – 47 т.; Ниляйда Нури – 46 т.; Дария Руменова – 46 т.; Десислава Борисова и Стелияна Маркова – 48 т.; Фетие Юсеинова – 47 т.; Надежда Чалъкова и Николета Николова – 46 т.

Пожелавaме им успех в следващия кръг!

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content