април 13, 2024

Световен ден на почвата

ДейностиНачален етап

На 05.12.2019г. ученици от ГЦОУД III клас – IVгрупа отбелязаха Световния ден на почвата. Третокласниците си припомниха урока за почвите, който учиха през месец ноември по човек и общество. Представиха постерите, които изработиха за видовете почви и тяхната плодородност. Различните тонове на почвата изобразиха с пясък. С попълване на работните листове „Познаваме ли почвите в нашите земи?“ децата усвоиха нови знания за слоевете на почвата, влажността и плътността й.

Тази година отбелязването на този ден в България премина под мотото „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще”. Нашите ученици също обърнаха специално внимание на основните източници на замърсяване на почвата и какво може да се направи за решаването на проблема, каква част от предишното замърсяване сме в състояние да почистим.

Ръководител на групата е Нели Карадай.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content