април 24, 2024

Във вълшебния свят на приказките

Дейности

Въодушевени от националната седмица на четенето учениците от 5 б клас, профил Изобразително изкуство, под ръководството на своя класен ръководител Галина Петрова – старши учител по БЕЛ, участваха в творческа работилница на тема „Моята вълшебна приказка”. Те обсъдиха характерните за вълшебните приказки елементи и не само създадоха свои авторски приказки, но ги илюстрираха и оформиха като истински книжки. Всяка от приказките беше прочетена пред учениците от класа, след което желаещите изказаха мнение до колко съответният автор се е справил с поставената задача.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content