Занимания по интереси

Посещение в ЛВК – Винпром – Търговище

Учениците от група „Щура лаборатория за химици“ при II СУ „Проф. Н. Маринов“, с ръководител Зоя Мирчева, посетиха централната химична лаборатория в ЛВК –Винпром гр. Търговище. Главният химик в лабораторията представи на децата „целият производствен път“ – от вземането на проба до бутилирането на различните сортове вина. Кръжочниците наблюдаваха основните операции, които се извършват непрекъснато в лабораторията, като определяне на общи киселини в алкохоли, определяне на летливост на оцетна киселина в алкохол с фенолфталеин и определяне на свободен серен диоксид в алкохол.

Разгледаха най – новата и съвременна апаратура в лабораторията, както и производствения цех за бутилиране на сортове вина.

Изказваме благодарности на главния химик в лабораторията, на главния счетоводител на ЛВК – Винпром – Добринка Василева за любезното посрещане, за отделеното време и увлекателната „разходка“, която ни подариха – споделиха децата и техният ръководител – Зоя Мирчева.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com