април 22, 2024

Кръг на четенето

ДейностиНачален етап

Националната седмица на четенето беше отбелязана и от третокласниците в ГЦОУД – IV група. Учениците с интерес и голямо вълнение се включиха в различни инициативи, като състезание за най – добър четец, състезание за най – добър разказвач.

На 11.12.2019г. донесоха свои любими книги. Създадоха малка библиотека, за да могат да четат през годината.

Учениците направиха кръг на четенето. Самостоятелно четоха и слушаха с интерес приказки, четени от родители. Отговаряха на въпроси, свързани със съдържанието им. Сами извличаха поуки. Рисуваха любим приказен герой и любима приказка.

Най – голям интерес предизвика изработката на лексикон с любопитни въпроси към съученици. За формулиране на въпросите и дизайна на корицата им помогна ръководителят на групата – г – жа Карадай.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content