април 24, 2024

Благодарности…

Дейности

Благодарност от РИМ гр.Търговище към доброволците от Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“. Традиционно и ползотворно е патрньорството между Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ и РИМ- гр. Търговище. То се изразява в организирането на разнообразни дейности – чествания на годишнини, възстановка на празници. Госпожа Тоня Любенова – доктор на историческите науки и специалист в РИМ гр. Търговище, поздрави и благодари на учениците, които се включиха като доброволци в Европейската нощ на музеите и честванията по Войнишка задушница, като им подари Календар за 2020 година – Вароша в Търговище.

Анета Куманова – директор на училището, изрази надежда, че сътрудничеството между двете институции ще продължи и се надява, че учениците с желание ще участват в бъдещите инициативи.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content