юли 19, 2024

Щура лаборатория за химици

Занимания по интереси

Учениците от група „Щура лаборатория за химици“ при II СУ „Проф. Н. Маринов“, с ръководител Зоя Мирчева, посетиха химичната лаборатория в ЕКОФОЛ – гр. Търговище.

Фирмата ЕКОФОЛ има собствен Патент за изобретение – „Патент за средства за листно подхранване на растенията (лактофол)“.

Инженер – химикът в централната лабораторията демонстрира на кръжочниците работата на мултифункционален уред за измерване съдържанието на химичните елементи K, Ca и Na, в проби от торове. На вниманието на учениците бяха представени пламъков фотометър, рH – метър и аналитична везна . Учениците е наблюдаваха титруване, атомна абсорбция и забавни експерименти: „Фонтан от гореща пяна“, „Дух в бутилка“ и „Огън под вода“, които правят и в кръжока.

Децата разгледаха и цеховете, в които става производството и пакетирането на торовете. Изказваме благодарности на директора на ЕКОФОЛ – инженер Румен Димитров, както и на инженер – химиците от лабораторията за любезното посрещане, отделеното време и прекрасната учебна „разходка“, която ни подариха – споделиха възпитаниците на училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content