май 21, 2024

„Две противоположни науки – един свят“ – бинарен урок

Дейности

Учениците от 10 г клас, профил „Математика“ и техните преподаватели – Св. Косева – старши учител по математика и Д. Трифонова – учител по история и цивилизации, съвместно,
проведоха интерактивен бинарен урок на тема ,,Математика и история – заедно в час“.

Десетокласниците показа завидни умения, знания и ентусиазъм по съответните предмети. С решаването на задачи достигнаха до важни исторически събития от историята за България. Подготвени бяха презентации, в които приложиха технологичните иновации и софтуерни изобретения и представиха наученото.

С проведения урок се провокира творческото мислене, желанието на учениците да участват в такива уроци.

Гост на урока беше госпожа Г. Йорданова – заместник – директор на училището.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content