юни 23, 2024

Моделиране на еукариотна клетка

Природоматематически

Деветокласниците от профил „Природни науки“ затвърдиха знанията си по биология, за еукариотната клетка, като изработиха модели на животинска и растителна клетка.Показаха творчески умения и креативност. Използваха различни материали за направата на моделите си.

Един от моделите бе торта, с която се почерпиха след часа.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content