април 22, 2024

Зимен празник на хижа „Младост“

Дейности

Ученици от 6-ти а клас, с класен ръководител Антоанета Радева и със съдействието на старши учител Олга Златкова, присъстваха на подготвения от Туристическо дружество „Никола Симов“ и хижа „Младост“- зимен спортен празник.

Почти всички ученици се отказаха от организирания превоз и пеша се изкачиха до хижата. Там имаха възможността да се откъснат от виртуалния си живот и да се включат в различни занимателни игри и викторина.

Предметна награда и грамота за най-добра рисунка получи Елиф. В края на празника имаше и почерпка за цялата група.

Излетът е награда за чудесното представяне на класа в новата инициатива „Чиста класна стая“.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content