април 13, 2024

Един различен час по биология

ДейностиПриродоматематически

Учениците от 9 б и 9г класове проведоха по – различен час по биология на тема: „Оказване на долекарска помощ при счупвания на опорно – двигателната система и кръвотечения“, съвместно със съученици от по – големите класове – Иван 10б и Димана 12в и доброволци на Младежкия Български червен кръст. Те показаха на деветокласниците различни видове превръзки при счупване и кръвотечения.

Под указанията на доброволците учениците имаха възможността сами да приложат наученото. В края, всички припомниха и обобщиха основните правила при оказване на първа помощ.

Часът бе интересен, забавен и много полезен.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content