април 24, 2024

Среща с бивши възпитаници на гимназията

Дейности

В Актовата зала на Второ СУ „Професор Никола Маринов“ – Търговище се проведе среща с госпожа Мария Петкова – бивш преподавател в училището, бивши възпитаници на гимназията – г-жа Албена Даскалова, г-н Явор Миланов и ученици от група за ЦОУД- 4 клас.

С проведената среща започнаха поредицата от мероприятия, посветени на 50-годишнината от създаването на школото.

С голям интерес четвъртокласниците изслушаха емоционалния разказ на госпожа Петкова за първия учебен ден, през далечната 1970 година, за успехите и постиженията на бивши ученици. Г-н Миланов и г-жа Даскалова се върнаха в отминалите ученически дни, разказвайки свои спомени. Споделиха, че са горди възпитаници на Втора гимназия.

Учениците поздравиха гостите с кратък рецитал. На срещата присъстваха – госпожа Анета Куманова – директор на училището и заместник – директорите – Галина Йорданова и Елеонора Панайотова. Учител на групата за ЦОУД-Радка Атанасова.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content