май 21, 2024

Грипна ваканция

Съобщения

Във връзка с предписание на РЗИ – гр. – Търговище с изх. № 4/30.01.2020 г. и писмо на РУО Търговище с изх. № РД-22-63/30.01.2020 г., с цел провеждане на задължителни противоепидемични мерки, за всички училища на територията на област Търговище се обявяват за неучебни дните от 31.01.2020 г. до 07.02.2020 г., включително.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content