май 19, 2024

Час, посветен на Левски

ДейностиНачален етап

По традиция учениците от 3 в клас при II СУ „Професор Никола Маринов“ отбелязаха 147 години от обесването на Васил Левски с редица събития. Проведен бе час, в който разговаряха за живота и дейността на този велик българин. По специален проект, зададен от класния ръководител – Виолета Василева, работиха третокласниците. Те изработиха табла и проведоха беседи за живота и дейността на Левски по информация и материали, събрани от библиотеката и интернет.

В часа по интереси, с учител Цветелина Бонева, децата изработиха мини копие на паметника на Апостола на свободата.

Третокласниците научиха интересни факти за личността на Левски, включени в специални работни листи ,с четене и писане на текст, решаване на задачи, кръстословица и др. Особено вълнуваща бе и подготвената мултимедийна презентация.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content