юли 22, 2024

Открит бинарен урок по математика в 4д клас

Дейности

На 24. 02.2020 г. във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище се проведе открит урок по математика в IV клас, с преподаватели Наталия Илиева – старши учител в начален етап и Мариана Неделчева – старши учител по математика, които доказаха,че учителите от това училище умеят да работят в екип,съгласувайки дейностите си, за да осъществят целите си.

На урока присъстваха начални учители и учители по математика от училищата в Община Търговище, Люба Колева – старши експерт начален етап, Маргарита Гаджовска – старши експерт по математика, Пламен Иванов – заместник – директор на училището.

Урокът на тема: „Лице на правоъгълник“ бе реализиран като открита практика за плавно адаптиране на четвъртокласниците в пети клас и активира учениците да участват в образователния процес. Четвъртокласниците бяха организирани в 6 екипа.Показаха изработени модели на „килими“ от хартия, покрити с цветни квадрати в техниката „Паркетиране с геометрична фигура“, което даде добър старт на урока и помогна на децата, сами, да открият правилото за намиране на лице на правоъгълник.

В часа бяха използвани електронни продукти, създадени в средата на динамичния математически софтуер GeoGebra, с което се онагледи изучаваното учебно съдържание и се даде възможност да се решат много и разнообразни примери, като по този начин всички ученици успяха да усвоят начина за намиране на лице на правоъгълник.

Под умелото ръководство на двете преподавателки всички екипи демонстрираха завидни знания и показаха на присъстващите ,че могат да прилагат на практика получените знания, като решават различни по трудност задачи.

В края, сами построиха различни правоъгълници с едно и също лице- необходими знания за 5-ти клас- в средата на математическия софтуер GeoGebra.

Часът допринесе за реализиране потенциала на всеки ученик и осъществяване на една добра приемственост между начален и прогимназиален етап.


МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content