Начален етап

Второкласници изработиха книжки за народните будители

На 26.10.2017 г. учениците от ІІ в клас при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище посветиха часа на класа на предстоящия 1 ноември – Деня на народните будители. Те научиха кои хора са народните будители, в какво се изразяват родолюбивите им дела. Децата изработиха интерактивни книжки за бележитите българи, като по този начин поставиха началото на малка библиотека. В следващите книжки ще бъдат отбелязани други дати, събития и личности, значими за българската история. Класен ръководител на ІІ в клас е Даниела Лазарова – старши учител в начален етап.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com